apc-banner

Tehnička podrška

U slučaju da imate nekakav predlog, primedbu ili pitanje, možete posetiti našu Q&A stranu gde se nalaze odgovori na neka od mogućih pitanja, ili nas kontaktirati za dodatne informacije.


Tehnička podrška

Najpopularnija rešenja


APC by Schndeire Electric je svetski lider na polju, pre svega zaštite elektronske opreme, IT opreme, pa sve do rešenja za industrijska okruženja, data centara ( IT infrastruktura, napajanje, cooling ), kao i nadzora i upravljanja sa tim sistemima.

Redovno prati zahteve tržišta i razvija postojeća rešenja ili po potrebi uvodi noveproizvode, koje i dalje prati stari slogan: „ Legendary Reliability“ .

Oracle je globalni lider na platformi komplenih Cloud, kao i „ Next-Generation“ rešenja za svaki posao.Oracle pomaže korisnicimada razvijaju strateške mape puteva svog razvoja, kao i da ih unapredi, kako bi obezbedili poslovanje sa bilo koje lokacije.

Njegov kompletan, integrisani pristup rešenjima, omogućava kompanijama da započnu poslovanje u Cloud-u, a po potrebi da ga jednostavno prošire, kako se poslovanje razvija.

bottom-banner
Site link