Pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori


1Kako doći do informacije o konkretnom modelu zamenskog baterijskog paketa za neki od UPS-ova?
Ukoliko ne raspolažete s asa tehničkom dokumnetacijom UPS-a, ov je uvek moguće proveriti na dva načina, a oba nas vode na oficijelni sajt proizvođača. Prvi način je da pronađete tehničku specifikaciju konkretnog modela UPS-a, a drugi je da koristite alat, koji se nalazi na linku (takođe na sajtu vendora):http://www.apc.com/rs/en/tools/upgrade_selector/index.cfm
2Zašto se preporučuje zamena baterijskih paketa sa orginalnim paketima,a ne da se ti paketi naprave u “lokalu”?
FIzički nije ništa nemoguće uraditi, ali , osim što originalni baterijski paketi dolaze sa svim elmetnima ( osigurač(i), konektror(i), kablići), baterije u tom paketu su uparene, što se automatski reflektuje na životni vek baterijskog paketa. Nabavkom baterija u lokalu, te međusobnim povezivanjem kako bi se oformio odgovarajući baterijski paket, sve ostalo je pod velikim upitnikom, što se kasnije manifestiuje sa poprilično kraćim životnim vekom takvih paketa. Osnovni razlog je što te baterije nisu međusobno uparene, a međusobnim povezivanjem, kreću da teku tzv. “mirne struje”, koje nastoje da izjednače kapacitete svih baterija koje su međusobno povezane. Osim toga, obično se priu takvim pakovanjima, u obzir uzmu ( ukoliko nema nekih oštećenja) konektor, osigurač(i) ili kablići sa starog baterijskog paketa, međutim, tu takođe treba biti oprezan, jer su ti elementi već bili u eksploataciji I sigurno nemaju karakteristike kao novi, a što sigurno utiče na kvalitet I sigurnost pri eksploataciji. Tako da , kada se sve uzme u obzir, najbolja je opcija da se stari baterijski paket zameni sa identičnim, originalnim baterijskim paketom. APC daje standardnu garanciju na sve baterijske pakete od 1 godine.
3Kako izabrati odgovarajuću UPS?
Na izbor UPS-a utiče nekoliko faktora, koje bi trebalo uzeti u obzir:
  • Snaga opterećenja – ovo je prvi factor pri izboru jer odrađuje snagu UPS-a. Poželjno je znati snagu uređaja koji će se napajati preko njega i to u “W”, naročito kao je u pitanju napajanje različitog tipa opreme preko jednog UPS-a( npr. računari, periferije, komunikaciona oprema, laboratorijska oprema, procesna elektronika, itd…)
  • Kvalitet napajanja iz gradske mreže ( oscilacije, česti podnaponi ili visoki naponi, blizinaindustrije, ..),
  • Tip uređaja koji se napaja,
  • Okolina gde se oprema nalazi, odnosno u kojoj treba da bude u funkciji ( prosečna temperature, vlaga, itd.)
4Da li u zemlji postoji ovlašćeni APC-ov servisni centar?
Da, postoji, kako za uređaje koji su u garanciji , tako I one van garancije.
5Da li se može produžiti osnovna garancija za uređaje?
Da. Postoji mogućnost prođirenja osnovne garancije za +1 ili +3 godine. To je poželjno uraditi prilikom nabavke novog uređaja, pri čemiu se obezbećuje veći garantni period na kompletan uređaj, uključujuči I interne baterije. Doduše ,postoje već modeli, koji se mogu poručiti sa +3 godine garancije ( ovo se odnosi na Smart UPS-ove), tako da u startu važi garancija od 6 godina I na UPS I na internu bateriju. Samo je bitno da se uređaj I produžena garancija obavezno registruju “on site”.
6Uz UPS sam dobio I komunikacione kabliže za vezu sa računarom ( USB I serijski) , kao i CD sa PowerChute aplikacijom. Da li je neophodno da se ovaj program instalira I računar poveže sa UPS-om?
Svakako je preporučljivo, jer na taj način računar i UPS stalno komuniciraju I u datom momentu, kada po nestanku ele. energije, UPS napaja racunar sve dok mu to dozvoljava kapacitet baterije I kada “oseti” da je baterija “pri kraju”, putem tog signalnog kabla I aplikacije, UPS generiše komandu da se snime svi trenutno otvoreni programi I aplikacije, a nakon toga da se uradi klasican “shut down” računara. Da nema te komunikacije, ovo ne bi bilo moguće I veoma često se dešava, usled naglog prestanka napajanja, da se podaci na računaru izgube, a moguće je I fizičko oštećenje nekog dela računara ( veoma čest slučaj je da strada HDD….).
7Imamo potrebu da putem UPS-a napajamo našu opremu ( 2 servera, sorage) , pa nas zanima , kako da obezbedimo zaštitu podataka na ovim uređajima, po nestanku napajanja?
Ukoliko UPS napaja više uređaja od jednom, a radi se o računarima na kojim se konstantno razmenjuju podaci ( aplikacije, baze podataka, itd, preporučljivo je da se u UPS doda i mrežna komunikaciona kartica, koja putem aplikacije ( isporučuje se uz karticu) , u datom momentu, pre nego nestane napajanje, jednostavno iskomunicira sa svim tim uređajima i snimi pa ugasi sve otvorene aplikacije ili programe, a potom pošalje komandu za klasičan “shut down”. Ovo se sve dešava automatski. Osim toga, putem mrežne kartice, moguće je daljinski vršiti menadžment , kako UPS-a tako I uređaja koji se preko njega napajaju, odnosno, povezani su putem te NMC.

Za sva dodatna pitanja i informacije, popunite formu u nastavku


Site link